• במדריך זה נראה את הפעולות הראשונות
  • שנעשה במערכת מיד עם סיום הרישום.

  • 1. בחירת לוגו.
  • 2. בחירת עיצוב למסמכים.
  • 3. הגדרת מספור מסמכים.
  •     בחירה מאיזה מספר יתחיל כל מסמך.