• במדריך זה נראה כיצד:
  • 1. לראות את רשימת הפריטים ולהוסיף פריט חדש
  • 2. לראות את רשימת הלקוחות ולהוסיף לקוח חדש
  • 3. להפיק מסמך ראשון במערכת