הוצאות סוציאליות – כל מה שחשוב לדעת על קצבה, על קרן השתלמות ועל אובדן כושר עבודה

הפרשות סוציאליות הן הפרשות מהשכר, הפרשות המבטיחות את התנאים הסוציאליים של העובד כמו הפרשות לקרן פנסיה, קרן השתלמות, קצבה או במקרה של אובדן כושר עבודה ועוד. אך בעוד שהשכירים מקבלים כדבר המובן מאליו את התנאים הסוציאליים מאחר הפרשות אלו חלות על המעביד, העובד העצמאי הוא המעביד של עצמו, ולכן הוא חייב לדאוג לתנאיו הסוציאליים בעצמו. 

הפרשות לקרן פנסיה כדי לחיות בכבוד גם בגיל מבוגר

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כשלושה עשר מאחוז המפרנסים במשק הם עצמאיים. עד שנת 2017 חלק גדול מהם לא הפריש סכומי כסף לקרן פנסיונית ובגיל הפרישה מצא את עצמו ללא מקור הכנסה.

החל מינואר 2017 החוק מחייב כל עצמאי מעל גיל עשרים ואחת ועד לגיל הפרישה להפריש כסף למוצר חיסכון פנסיוני כמו לקרן פנסיה, לביטוח מנהלים או לקרן השתלמות בהתאם לגובה ההכנסה השנתית שלו. ככל שנקדים לחסוך, כך הכסף יוכל לצבור תשואה גבוהה יותר ולהניב חיסכון משמעותי לגיל הפנסיה.

חובת ההפרשה של העצמאים לקרן פנסיה מתחלקת לשני חלקים,

 חלק ראשון - עובד המשתכר מחצית מהשכר הממוצע במשק חייב להפריש הפרשה לפנסיה בגובה של 4.45% מהשכר.

עובד עצמאי המשתכר למעלה מהשכר הממוצע במשק ועד לגובה השכר הממוצע חייב להפריש 12.55% לקרן פנסיה.

 ההפרשה הפנסיונית מחולקת כך ששני שליש מהכסף יופרש לטובת רכיב התגמולים, שאותם אפשר למשוך רק בגיל הפנסיה, ושליש מהכסף יופרש לטובת סיוע במצב של אבטלה שאותו אפשר למשוך גם לפני גיל הפרישה.

את ההפרשה אפשר להפריש כל חודש או אחת לרבעון, היעדר הפרשה פנסיונית תגרור קנס שנתי בגובה של חמש מאות שקלים.

לא קל לעצמאי לחסוך לפנסיה וכדי להמתיק את הגלולה המדינה מעניקה הטבות מס לעצמאים בהתאם לגובה ההכנסות. על כל הפקדה לפנסיה הם יקבלו החזר מס והרווחים שנצברו במהלך תקופת החיסכון יהיו פטורים ממס בהתאם להוראות החוק.

אם אתם משלבים עבודה הן כשכירים והן כעצמאיים, המעסיק שאצלו אתם עובדים כשכירים חייב להפריש עבורכם לקרן פנסיה. אם הפקדת המעסיק מגיעה לתקרת ההפקדה המינימאלית, אינכם חייבים להפריש לקרן פנסיה כעצמאיים, אך אם הפקדת המעסיק אינה מגיעה לתקרת המס, יהיה עליכם להשלים את ההפרש בתור עצמאיים.

קרן השתלמות -  לחסוך וליהנות מהטבות מס

קרן השתלמות היא אפיק של חיסכון לטווח בינוני, אפיק שזכה לפופולאריות רבה בשל הטבות מס הנלוות אליו. אחת לשש שנים יכול העובד לפדות את קרן ההשתלמות ולהשתמש בה למטרות שונות.

 בעבר רק שכירים נהנו מהחיסכון בקרן ההשתלמות, אך בשנת 1966 אפשרו רשויות המס גם לעצמאיים להצטרף אל קרנות ההשתלמות. נכון לשנת 2018 עצמאיים יכולים להפקיד כסף בקרנות ההשתלמות עד לתקרה של 18,240 שקלים בשנה וליהנות מהטבת מס כפולה.

 הכספים שהופקדו לקרן ההשתלמות פטורים מעשרים וחמישה אחוז מס רווח הון ריאלי בעת משיכת הכספים והפקדת הכספים בקרן ההשתלמות נחשבת להוצאה מוכרת של 4.5% מתקרת המס השנתית. 

אובדן כושר עבודה – אל תגידו לי זה לא יקרה!

בניגוד לשכירים, עצמאיים אינם זכאים לאובדן כושר עבודה באופן אוטומטי, אך החדשות הטובות הן שהם יכולים לדאוג לעצמם למקרים שבהם לא יוכלו לעבוד בדרכים שונות.

חייו של העצמאי שונים מחייו של השכיר. העצמאי הוא מפעל של איש אחד, מפעל שאף אחד, חוץ ממנו, לא ידאג לו לפרנסה כאשר הוא חולה או נפצע וכושר העבודה שלו נפגע. נתון זה הוא נתון דרמטי במיוחד כאשר הפגיעה נמשכת תקופה ארוכה. בעוד שבמחלות או בפגיעות קצרות יחסית אפשר יהיה למצוא פתרונות, לספוג את המכה ולהמשיך, בעת מחלות ארוכות או כאשר העצמאי מאבד לחלוטין את כושר העבודה, הפגיעה עלולה להיות כואבת וקשה ולהביא את העובד למצבים קשים ולא נעימים.

אף אחד לא חסין בפני מחלה או תאונה, ולכן מומלץ לעובד האמצעי לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה לעצמאיים.

האופציות העומדות בפני העצמאים באשר לחיסכון פנסיוני, לקרן השתלמות או לבחירה של פוליסת ביטוח המתאימה לאובדן כושר עבודה הן רבות ולעתים גם מבלבלות,

כדי ליהנות מהטבות המס יש לבצע את ההפקדות עד ל - 31 בדצמבר בכל שנת מס.
עצמאי שלא יפקיד מסתכן בקבלת קנס של 500 ₪. 

 אנו במשרד רואי החשבון "רונן עזר ושות'" נשמח לייעץ ולהתאים לכל עצמאי את ההפרשות הסוציאליות המתאימות ולסייע לו ליהנות מהטבות המס הנלוות להפרשות אלו.