דמי לידה הם כספים המשולמים כגמלה מחליפת שכר לאישה עובדת אשר יצאה לחופשת לידה. מטרת דמי הלידה היא לפצות את האישה היולדת על היעדר הכנסה בתקופה שבה היא אינה עובדת עקב הלידה.

מי זכאי לדמי לידה?

 כל אישה אשר עובדת בישראל כשכירה או כעצמאית, זכאית לדמי לידה, אך בתנאי שהייתה מבוטחת במוסד לביטוח לאומי בתקופה שקדמה ללידה.

עובדת אשר שילמה דמי ביטוח במשך עשרה חודשים מתוך ארבעה עשר החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה או חמישה עשר חודשים מתוך עשרים ושניים החודשים שקדמו ליציאה לחופשת לידה, תהיה זכאית לתשלום של דמי לידה במשך חמישה עשר שבועות.

עובדת אשר שילמה דמי ביטוח לאומי במשך שישה חודשים מתוך ארבעה עשר החודשים שקדמו למועד יציאתה לחופשת לידה תהיה זכאית לתשלום של דמי לידה
למשך שמונה שבועות.

סעיף 39 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר לידה כלידה של ולד חי או כלידה שהתרחשה אחרי עשרים ושתיים שבועות של היריון, לכן גם אישה שילדה ולד מת לאחר השבוע העשרים ושתיים להיריון או שהתינוק שילדה נפטר אחרי הלידה תהיה זכאית לקבל דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי. 

 גובה דמי הלידה נקבע בהתאם לגובה ההכנסות של האישה היולדת ועד למקסימום של 1463.83 שקלים ליום, נכון לשנת 2018.

איך מחושבים דמי הלידה של יולדת במעמד של עצמאי?

 דמי הלידה המשולמים ליולדת לאחר הלידה מחושבים עבור הימים שבהם היא הייתה בבית ולא עבדה.

 גם העובדת השכירה וגם העובדת העצמאית זכאיות לקבל דמי לידה עבור אותה תקופה, דמי לידה שהחישוב שלהם מבוסס על ההכנסה החודשית בחודשים שלפני הלידה.

אך בעוד שאצל העובדת השכירה אין שינוי בגובה ההכנסה שלה בחודשי ההיריון, ולכן אין השפעה על גובה דמי הלידה שהיא מקבלת, אצל העובדת העצמאית חלה במקרים רבים ירידה בפעילות העסקית כתוצאה מהיריון וגובה ההכנסה שלה בזמן ההיריון, ובמיוחד בתקופה הסמוכה ללידה, נמוך יותר באופן טבעי.

  בשל האפליה של נשים עצמאיות שילדו הוכנס תיקון 176 לחוק הביטוח הלאומי. התיקון  שנכנס לתוקף ב24.4.2016 משנה את חישוב דמי הלידה ליולדת במעמד של עצמאית.

כל יולדת שיצאה לחופשת לידה לאחר כניסת התיקון לחוק לתוקפו תקבל דמי לידה לפי  גובה ההכנסה שהייתה לה בשלושת החודשים שקדמו לראשון בחודש שבו היא הפסיקה את עבודתה או לפי שלושת החודשים בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, לפי הסכום הגבוה מבין שתי האופציות.

התשלום הראשוני של דמי הלידה מוענק לאישה היולדת בהתאם לגובה המקדמות שהיא משלמת במהלך השנה. את דמי הלידה הסופיים מחשב הביטוח הלאומי רק בסוף שנת המס, לאחר שהעובדת הגישה את הדו"ח השנתי ונקבעה לה שומת מס סופית. 

 מס הכנסה מעביר את הנתונים לביטוח הלאומי, והביטוח הלאומי מחשב שנית את דמי הביטוח של האישה, ובמקרה הצורך הוא משלם את ההפרשים. 

כל תהליך החישוב לתשלום של דמי הלידה מבוצע באופן אוטומטי, כמו שהיה לפני תיקון החוק, והיולדת לא נדרשת לבצע כל פעולה לצורך מימוש זכותה לקבלת דמי לידה.