בעלי עסקים רבים מתלוננים על גובה המיסים שהם נדרשים לשלם לרשויות המס השונות. לכאורה נראה שאין ברירה מאחר והחוק מחייב לשלם מס על כל הכנסה, אך החדשות הטובות הן שיש מספר דרכים חוקיות שיאפשרו להקטין בדרך חוקית את תשלומי המס.

רגע לפני שאתם מחפשים דרך להקטין את גובה המס, ארבעה מושגים שחשוב להכיר:

זכותו של כל נישום היא לתכנן את עסקיו ואת ההתנהלות הפיננסית כך שיקטינו את חבות המס, אך בתנאי שהפעולה אינה מנוגדת לדפוסים המקובלים כפי שקבע המחוקק.

יש להבדיל בין הימנעות ממס לבין השתמטות ממס. השתמטות ממס משמעותה אי תשלום מס מתוך הפרה של החוק והיא נחשבת לעבירה פלילית. 

 הימנעות ממס משמעותה הפחתה של תשלום המס או דחיית התשלום בדרך חוקית באמצעות ניצול חוק או פרצות בחוק.

קיימות שתי שיטות לדיווח לרשויות המס על הפעילות העסקית, דיווח על בסיס מצטבר ודיווח על בסיס מזומן. בשיטה של דיווח מצטבר נרשמות ההכנסות בתקופה שבה נוצרה הזכות לקבל אותן, גם אם בפועל הן עדיין לא נכנסו לקופת העסק. לעומת זאת בשיטת הדיווח על בסיס מזומן נרשמות ההכנסות וההוצאות רק בעת קבלת הכסף או תשלום ההוצאה בפועל.

 הוצאות מוכרות - צמד המילים שכל בעל עסק אוהב!

הוצאה מוכרת היא כל סכום כסף שבעל העסק מוציא בשל הפעילות העסקית של העסק במטרה ליצור הכנסה לעסק.

חישוב מס ההכנסה הוא חישוב פרוגרסיבי המתבצע בהתאם למדרגות מס. ככל שההכנסה השנתית שלכם נמוכה יותר, כך מדרגת המס תהיה נמוכה יותר ובפועל תידרשו לשלם פחות אחוזי מס על ההכנסות. 

את ההוצאות המוכרות אפשר לקזז מההכנסות החייבות במס ובכך להקטין את גובה ההכנסות ולחסוך הרבה תשלומי מס מיותרים.

יש סוגים שונים של הוצאות מס, הוצאות המוכרות במלואן והוצאות מעורבות.

 ההוצאות המוכרות במלואן הן הוצאות המקושרות באופן ברור לפעילות העסקית. החוק מאפשר לקזז הוצאות אלו במלואן מההכנסות של העסק.
הוצאות מעורבות הן הוצאות שחלק מהן נחשב להוצאה עסקית וחלק מהן להוצאה פרטית, ולכן גם האפשרות לקיזוז ההוצאה המעורבת היא חלקת ומקוזזת באחוזים מסוימים מהסך המלא של כל ההוצאה. לדוגמה: שימוש ברכב פרטי להוצאות העסק יוכר רק כארבעים וחמישה אחוז מסך כל ההוצאות עבור השימוש ברכב.

 תכנון מס נכון – המפתח לתשלום מס מופחת

כל בעל עסק המדווח על בסיס מזומן יכול להפחית את תשלומי המס על ידי רכישה של שירותים ומוצרים עד ל-31 בדצמבר של שנת המס הנוכחית.

אם אתם רוכשים ספרות מקצועית, מנוי לעיתון כלכלי או מקצועי הנחשבים כהוצאה מוכרת, רכשו מינוי לשנה הבאה, אך שלמו מראש, קבלו חשבונית ותוכלו לקזז את ההוצאה מתשלומי המס של השנה הנוכחית. 

צורכי משרד, ציוד משרדי, חומרי ניקוי, קפה, תה, כיבוד, כלים חד פעמיים ועוד נחשבים להוצאה מוכרת. את כל אלו רצוי לרכוש לפני סוף השנה, לקבל חשבונית ולנכות את ההוצאה עוד בשנת המס הנוכחית.

הוצאות שיווק ופרסום נחשבים גם הם להוצאות מוכרות. אם אתם משלמים על בסיס מזומן, שלמו מראש על הוצאות השיווק והפרסום לשנה הבאה, ותוכלו לקזז את ההוצאה כבר בשנת המס הנוכחית.

לפני סוף השנה הפרישו את סכומי הכסף המקסימאליים לקופות הפיצויים, לקרנות ההשתלמות, לביטוח מנהלים, לקופות גמל או לתשלומי קצבה ועוד. ההוצאה תוכר כהוצאה מוכרת כבר בשנת המס הנוכחית, אך בתנאי שעמדה במגבלות החוק. 

 אם אתם עובדים מהבית אתם רשאים לדווח על חלק מתשלומי הארנונה, מהוצאות התקשורת, מתשלומי החשמל והמים ועוד. הוצאות אלו יוכרו כהוצאות מוכרות בהתאם לחלק היחסי שאפשר לייחס לצורכי העסק.

שכיר או עצמאי אשר תורמים למוסדות מוכרים, כל תרומה מעל מאה ושמונים שקלים, נכון ל-2018, זכאית לזיכוי ממס הכנסה באותה שנה כאשר הזיכוי הוא בגובה של 35% מסך התרומה. את רשימת המוסדות המוכרים תוכלו למצוא באתר האינטרנט של משרד האוצר. 

אם יש לכם תביעות משפטיות נגד העסק, במקרים מסוימים תוכלו לדרוש את הוצאות התביעה כהוצאה מוכרת. רצוי להתייעץ עם רואה חשבון.

אם יש לכם חובות אבודים, חובות אלו יוכרו כהוצאה, אך רק בתנאי שעשיתם את כל הפעולות הנדרשות כדי לגבות את החוב.

ייעוץ מקצועי של רואה חשבון מוסמך עשוי לחסוך לכם כסף רב ולמנוע תשלומי מס רבים. צרו קשר עם משרד רואי החשבון "רונן עזר ושות'", נשמח לייעץ ולעזור.