כל עצמאי, כל בעל מניות בחברה פרטית, כל בעל נכסי נדל"ן ועוד חייבים להגיש בסוף שנת המס דו"ח לרשויות המס. על בסיס הדו"ח המוגש קובע פקיד השומה את שיעור מס הכנסה שעל מגיש הדו"ח לשלם.

בשנים האחרונות מילוי הדו"ח השנתי נעשה מורכב יותר, ולכן חשוב להיעזר ברואה חשבון מקצועי הן בהכנת הדו"ח והן בהגשתו.

כתיבה נכונה ומקצועית של הדו"ח תעמוד בכל דרישות החוק, תכלול את כל המרכיבים הנדרשים, תביא למיצוי מלא של כל ההוצאות המוכרות והזכויות שלכם ותמקסם את  הרווחים שלכם.


מהו הדו"ח השנתי? 

 דו"ח שנתי, טופס 1301, הוא דו"ח אשר מרכז את כל הרווחים, את כל ההפסדים, את ההכנסות, את ההוצאות שהיו למגיש הדו"ח באותה שנה ואת התשלומים ששולמו במסגרת ניכוי מס במקור.

מי חייב להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה?

כל עצמאי, חייב להגיש דו"ח למס הכנסה בתום כל שנה קלנדרית, כולל עסק חדש שנרשם במהלך אותה השנה.  

 עוסק פטור חייב להגיש דו"ח שנתי עוסק פטור ועוסק מורשה חייב להגיש דו"ח שנתי עוסק מורשה .

 כאשר אתם, לדוגמה, מגישים דו"ח שנתי מס הכנסה 2018 עליכם לדווח על הפעילות הפיננסית שלכם במהלך שנת 2018.

גם עוסק שלא רשם הכנסות באותה שנה, חייב להגיש דו"ח שנתי עד אשר הוא יקבל אישור ממס הכנסה על סגירת התיק.

כל בעלי מניות בחברה פרטית חייבים להגיש דו"ח שנתי נוסף על החובה של הגשת הדו"ח של החברה עצמה.

 שכירים בעלי הכנסות גבוהות שהכנסתם עולה על 803,520 שקלים, נכון לשנת 2016, חייבים גם להגיש דו"ח שנתי.

על מה חייבים לדווח?

 בדו"ח השנתי יש לדווח בפירוט על כל ההכנסות ממקורות שונים כמו הכנסות משכר עבודה, הכנסות מעסק, הכנסות מזכייה בהגרלה, הכנסות מהשכר נכסים שונים, רווחי שבח או הון, ועוד הכנסות רלוונטיות.

כדי לדייק בהכנסות מומלץ להגיש את הדו"ח באמצעות רואה חשבון מקצועי שידע לפרט במדויק את כל הנתונים שעליהם יש לדווח.

אילו מסמכים יש לצרף לדו"ח?

יש לצרף טופס 106 מכל מקומות העבודה.

אם אתם משקיעים בניירות ערך, עליכם לצרף טופס 867 מהבנק. 

עצמאים נדרשים לצרף דו"ח של רווח והפסד.

אישורים על ניכויי מס במקור. 

 אם אתם מפקידים כספים בקרן פנסיה, בקרן השתלמות או רוכשים ביטוח חיים ופוליסה לאובדן כושר עבודה, עליכם לצרף את האישורים המתאימים.

אם אתם תורמים לעמותות מוכרות, עמותות שיש להם אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, עליכם לצרף את הקבלות

טופס פחת – אם רכשתם רכוש כמו רכב, מחשב, כיסא או שולחן עבודה עליכם לצרף אסמכתא ולהכיר בהוצאה על פני מספר שנים לפי תקנות הפחת.

אישור שנתי מטעם המוסד לביטוח לאומי,  אישור המפרט את  כל סכומי הכסף ששילמתם לביטוח הלאומי במהלך השנה.

איך מגישים את הדו"ח?

בשלב הראשון יש לאסוף את כל המסמכים שעליכם לצרף אל הדו"ח.
 את ההוצאות המוכרות יש למיין ולסדר לפי סוגי ההוצאות, הוצאות רכב, קניות, הוצאות משרדיות, שירותים מקצועיים, אגרות, כיבודים ועוד.

יש לערוך דו"ח רווח והפסד אשר מרכז ומציג את כל הנתונים, בצירוף המסמכים, ולחשב את הרווח השנתי או את ההפסד.
את הדו"ח יש לשדר אל אתר האינטרנט של רשות המיסים. לאחר שידור הדו"ח תקבלו פלט של מס הכנסה. נוסף על הגשת הדו"ח באופן מקוון יש להגיש את הדו"ח גם באופן ידני לפקיד השומה.

 את הפלט שקיבלתם בעת שידור הדו"ח יש להדפיס, לחתום עליו במקום המיועד ולצרף אותו, יחד עם כל האסמכתאות השונות, אל הדו"ח שאותו אתם מגישים באופן ידני לפקיד השומה. את העותק הנוסף של הפלט שמרו אצלכם.

 כאשר אתם מגישים את הדו"ח לפקיד השומה, בקשו אישור הגשה.

 שימו לב: כל עוד לא הגשתם את הדו"ח באופן ידני לפקיד השומה כשהוא חתום וכולל את כל המסמכים, לא ייחשב הדו"ח כמוגש.

לאחר הגשת הדו"ח ישלח אליכם פקיד השומה את שומת מס הכנסה לאותה שנה.

אם שילמתם באמצעות המקדמות יותר מס הכנסה ממה שנדרש תקבלו החזרי מס כנסה, אם שילמתם פחות ממה שנדרש, תידרשו לשלם את ההפרשים, הכול בצירוף ריבית והצמדה למדד. 

מהו המועד להגשת הדו"ח?

את הדו"ח השנתי יש להגיש עד 30 באפריל של השנה העוקבת, השנה שלאחר תום שנת המס. אם לדוגמא אתם רוצים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה 2017, תוכלו להגיש אותו עד ל- 30 באפריל 2018.

כדאי לדעת כי המועד החוקי להגשת הדו"ח משתנה בהתאם לסוג הנישום. רשויות המס מכירות בשלושה סוגים של נישומים: יחיד החייב בהגשת דו"ח מקוון למס הכנסה, יחיד המיוצג על ידי רואה חשבון ויחיד שכיר שאינו חייב להגיש דו"ח מקוון.

 אם אינכם יכולים להגיש את הדו"ח במועד, יש לפנות בבקשה מנומקת לפקיד השומה ולבקש ממנו הארכה של מועד הגשת הדו"ח.
 לסיכום: דו"ח שנתי למס הכנסה מכיל מידע רב על בעל העסק ועל פעילותו העסקית. על בסיס המידע יחליט פקיד השומה מהו גובה המס שאותו תידרשו לשלם. הדו"ח מועבר גם למוסד לביטוח לאומי ויש לו השפעה על גובה התשלומים שתידרשו לשלם לביטוח הלאומי ועל תגמולים רבים כמו דמי מילואים, קצבת אבטלה, דמי לידה, הנחות בגני ילדים, בתשלומי ארנונה ועוד

הצוות המקצועי  במשרד רואי החשבון "רונן עזר ושות'" ישמח לסייע  לכם בכל הקשור לכתיבת הדו"ח השנתי, למנוע טעויות ולמקסם את הרווחים שלכם.