אם החלטתם לוותר על תלוש משכורת חודשי, על השקעה של כישרון ושעות רבות למערכת שמשתמשת בכם ליצירת רווח, אך לא מתחלקת אתכם ברווחים, להגדיל ראש ולצאת לדרך עצמאית, קבלו ברכות!
אבל רגע לפני שאתם מקימים את העסק החדש, כדאי לכם לקחת נשימה ארוכה ולהכיר את כל השלבים והדרישות החוקיות שעליכם לבצע במהלך הקמת העסק החדש ובניהולו השוטף.

 קיבלתם החלטה ואתם עומדים להיות עצמאיים - איך מתחילים?
המיסוי הוא חלק בלתי נפרד בכל פעילות עסקית. בישראל קיימים שלושה גופי מס מרכזיים אשר כל בעל עסק חייב לפעול מולם:
מס ערך מוסף.
מס הכנסה. 
ביטוח לאומי. 

 כל בעל עסק חייב ליידע את שלטונות המס על פתיחת העסק החדש. כבר בשלב הראשון יש להחליט באיזו דרך כדאי לכם להפעיל את העסק החדש, האם כדאי להגדיר את העסק כעוסק פטור, כעוסק מורשה או אולי עדיף לכם להתאגד כחברה בע"מ. כדי להחליט נכון עליכם להכיר את כל המאפיינים הייחודים לכל צורה של התאגדות.

מבחינת רשויות מס ההכנסה והביטוח הלאומי אין הבדל בין העוסק הפטור לעוסק המורשה, ההבדל היחיד ביניהם הוא מבחינת תשלום המע"מ. במס הכנסה ובביטוח הלאומי תידרשו לשלם מיסים בהתאם לרווחים של העסק ולא לפי צורת ההתאגדות, עוסק פטור או עוסק מורשה. ההבדל ביניהם בא לידי ביטוי רק כלפי רשות המע"מ.

עוסק פטור הוא עצמאי אשר פועל במחזור עסקאות קטן, מחזור עסקאות שאינו עובר את הסכום השנתי של 99.003 שקלים בשנה, נכון ליום 30.9.2017. פתיחת עסק במעמד של עוסק פטור מתאימה לבעלי עסקים שאינם בטוחים מה יהיה היקף הפעילות שלהם ומה תהיה רמת ההכנסה מהעסק.  

 עוסק פטור אינו גובה מע"מ מלקוחותיו, ולכן הוא אינו רשאי להוציא חשבונית מס, אך הוא מחויב להוציא קבלה עבור כל תשלום שהוא מקבל מלקוחותיו.

  מאחר והעוסק הפטור אינו גובה מע"מ, הוא אינו חייב בדיווח חודשי לרשות המע"מ, אך הוא חייב לדווח אחת לשנה לרשות המע"מ על גובה מחזור העסקאות השנתי. בנוסף, הוא חייב להגיש דו"ח שנתי לרשות מס ההכנסה ודו"ח חודשי לביטוח הלאומי.

 האם כדאי לפתוח עסק במעמד של עוסק פטור – כל היתרונות והחסרונות

פתיחת עסק של עוסק פטור מבחינת רשויות המס היא פתיחה קלה ומהירה. יש לגשת אל מע"מ, אל מס ההכנסה, אל משרדי הביטוח הלאומי ולהתחיל להפעיל את העסק.

 הוראות ניהול הספרים של העוסק הפטור פשוטות ובסיסיות. עליו להפיק קבלות, לנהל ספר פדיון יומי, לתעד ולשמור את כל המסמכים הקשורים לעסק ולהגיש דו"ח שנתי למס הכנסה אחת לשנה. הוא פטור מתשלום מע"מ ומהגשת דו"חות חודשיים.

 העוסק הפטור אינו גובה מע"מ ובכך הוא נהנה מיתרון כלפי הלקוחות הפרטיים, הוא יכול להציע להם את המוצר או השירות במחיר נמוך יותר, מחיר שאינו כולל תוספת של מע"מ. 
 העוסק הפטור רשאי לקזז הוצאות עסקיות, אך אינו רשאי לקזז את תשלומי המע"מ שהוא משלם עבור הוצאות העסק שלו.

 כדאי לדעת כי העוסק הפטור נתפס בעיני רבים כעסק קטן וחסר ניסיון ויש גופים עסקיים שלא מוכנים לעבוד עם ספק שאינו מספק חשבוניות.

עוסק מורשה הוא בעל עסק שגובה המחזור השנתי שלו עולה על 99.003 שקלים בשנה. 

העוסק המורשה חייב בתשלום מע"מ ובהתנהלות שוטפת מול רשות המע"מ. עליו לגבות מע"מ על כל עסקה שהוא מבצע ולהעביר את סכום הגבייה לרשות המע"מ אחת לחודש או לחודשיים בהתאם להחלטת פקיד המע"מ.

 מאחר והעוסק המורשה גובה מע"מ, הוא רשאי לקזז את סכום המע"מ שאותו הוציא עבור רכישות והוצאות שהתבצעו במסגרת הפעילות העסקית. בשפה המקצועית גביית המע"מ נקרת "מע"מ עסקאות" וקיזוז המע"מ נקרא "מע"מ תשומות".

העוסק המורשה מחויב להוציא חשבונית מס עבור כל עסקה שאותה הוא מבצע. 

 העוסק המורשה חייב לדווח אחת לשנה לרשויות מס הכנסה ולדווח באופן שוטף לביטוח הלאומי.

האם כדאי לפתוח עסק במעמד של עוסק מורשה - כל היתרונות והחסרונות

 לעסק הפועל במעמד של עוסק מורשה יש תדמית של עסק רציני יותר מאשר עסק במעמד של עוסק פטור ויש מוסדות וארגונים המוכנים לעבוד רק עם עוסק מורשה. 

לעוסק מורשה קיימת אפשרות להתקזז על תשלום המע"מ ששילם עבור הוצאות העסק או להזדכות על מע"מ התשומות שהוא שילם.

עלות הנהלת החשבונות של העוסק המורשה והייצוג שלו מול רשויות המס גבוהות יותר ביחס לניהול תיק הנהלת חשבונות של עוסק פטור.

 
 חברה בע"מ היא התאגדות של אדם או מספר אנשים לצורך ביצוע פעולות עסקיות למטרות רווח, התאגדות שנרשמה כחוק אצל רשם החברות. החברה מנוהלת על ידי מניות והמחזיקים במניות נקראים בעלי המניות.

 החברה היא ארגון בעל אישיות משפטית נפרדת, ובעלי החברה מוגנים מבחינה משפטית. כאשר עסק במעמד של עוסק פטור או עוסק מורשה צובר חובות, האחריות על פריעת החובות חלה על בעל העסק והוא חייב לשלם אותם גם מהונו האישי, לעומתם מבעלי המניות של החברה לא יוכלו הנושים לתבוע את פירעון החוב מכיסם האישי, אלא רק מההון הרשום על שם החברה.  

האם כדאי לפתוח עסק במעמד של חברה בע"מ – כל היתרונות והחסרונות

ההליך הבירוקרטי של פתיחה או סגירה של חברה בע"מ מורכב יותר מאשר פתיחת עוסק מורשה או.

עצמאי שאינו מוגדר כחברה חייב לשלם ביטוח לאומי ודמי בריאות עבור כל ההכנסות שלו. לעומתו בחברה מחויבים הבעלים לשלם ביטוח לאומי ומס הכנסה רק עבור המשכורת שהם מושכים. את יתרת רווחי החברה הם יכולים למשוך כדיבידנד אשר פטור מתשלומי ביטוח לאומי. 

עוסק פטור ועוסק מורשה חייבים לשלם מס הכנסה לפי מדרגות המס בהתאם לגובה ההכנסות שלהם, מס שעשוי להגיע עד לחמישים אחוז. לעומתם שיעור המס של החברות הוא קבוע ועומד על עשרים וארבע אחוז בלבד. כאשר מושך בעל החברה פיצויי פיטורין, הוא אינו חייב לשלם עליהם מס.

חברות מע"מ מחויבות לנהל את הספרים בשיטת ניהול של חשבונאות כפולה, שיטה הגוררת עלויות ניהול גבוהות יותר. בסיום השנה חייבת החברה להגיש מאזן מבוקר בעלויות נוספות.

סיכון החשיפה לחובות חל רק על העסק, אין חשיפה אישית למעט מקרים מיוחדים.

כל מה שצריך לדעת על הליך הרישום ברשויות

הליך הרישום ברשויות השונות מלווה בלא מעט בירוקרטיה ומילוי טפסים שונים.
ניתן לבצע את כלל ההליכים האלו במשרדינו במקום להתרוצץ בין משרדי הממשלה

 ההליך הראשוני חייב להיעשות מול רשויות המע"מ עוד לפני פתיחת העסק. על בעל העסק, עוסק פטור או עוסק מורשה, להגיע אל  משרדי המע"מ אשר אליהם הוא משויך לפי המיקום הגיאוגרפי של בית העסק, לפתוח תיק ולצרף אליו את המסמכים הבאים:

צילום מקורי של ת.ז.
אישור מהבנק על פתיחת חשבון עסק – כולל צ'ק מבוטל.
חוזה שכירות של מקום העסק.
טופס רישום 821 חתום ומלא בכל הפרטים הנדרשים.


אם פתחתם עסק במעמד של חברה בע"מ עליכם לצרף את המסמכים הבאים:

תעודת התאגדות של החברה
תקנון החברה.
חותמת של החברה.
פרוטוקול של מורשי החברה.

 פתיחת תיק במס הכנסה
 מיד לאחר הרישום במע"מ, יש לפתוח תיק במס הכנסה.
 כדי לפתוח תיק במס הכנסה יש לפנות אל משרדי מס הכנסה בהתאם למיקום פעילותו של העסק, לפתוח תיק ולצרף אליו את המסמכים הבאים:
צילום של תעודת זהות.
חוזה שכירות של מקום העסק.
מסמך המאשר את מקום העסק.
טופס 4436 חתום ומלא בכל הפרטים הנדרשים.


אם פתחתם עסק במעמד של חברה עליכם לצרף את המסמכים הבאים: 

תעודת התאגדות של החברה.
תקנון החברה.
חותמת של החברה 
פרוטוקול של מורשי חתימה 

 פתיחת תיק בביטוח הלאומי:

התיק בביטוח הלאומי נפתח באופן אוטומטי ישירות על ידי מס ההכנסה, אך מומלץ ליצור קשר עם רשויות הביטוח הלאומי ולוודא כי התיק אכן נפתח.

 כל מה שחשוב לדעת על ההתנהלות השוטפת מול רשויות המס

לאחר שפתחתם תיק בכל אחת מרשויות המס והתחלתם להפעיל את העסק, מעתה עליכם להתנהל באופן שוטף מול רשויות המס.

חשוב לדעת כי כל הדיווחים וכל התשלומים מתבצעים בחמישה עשר בחודש העוקב שאליו מתייחס התשלום. אם התשלום יהיה עבור חודש אוגוסט לדוגמא, את  תשלום המס עליכם לשלם בחמישה עשרה לספטמבר.

 אם אתם מחויבים לדיווח ולתשלום דו חודשי, התשלום יתבצע בחמישה עשר בחודש העוקב. לדוגמה, אם הדיווח הוא עבור חודשי ינואר ופברואר, התשלום יהיה בחמישה עשר לחודש מרץ.

 כבר בעת פתיחת התיק במס הכנסה יקבע פקיד השומה את גובה המקדמות החודשיות או הדו – חודשיות שעליכם לשלם ובהתאם לכך עליכם להעביר את תשלום המקדמה למס הכנסה. 

 בסוף כל חודש, או חודשיים, יסכם בעל העסק את סך הכנסותיו, בניכוי תשלומי המע"מ, ומתוך הסכום הזה הוא ישלם את אחוז המקדמות שנקבע לו.

 עוסק מורשה או חברה בע"מ מחויבים בדיווח חודשי או דו חודשי לרשויות מע"מ בהתאם למחזור העסקאות שלו. על בעל העסק למלא שובר למע"מ, בשובר הוא ידווח על המחזור
החודשי או הדו חודשי, ימלא את סך המע"מ על העסקאות שאותו הוא חייב להעביר לרשות המע"מ ואת  מס התשומות, המס שאותו הוא ידרוש מהמע"מ כהחזר.

 כל בעל עסק מחויב לדווח ולשלם תשלום חודשי לביטוח הלאומי אחת לחודש. גובה התשלום נקבע בהתאם להכנסות העסק בשנה הקודמת. אם בעל העסק מעסיק עובדים עליו לשלם עבורם גם ביטוח לאומי.


 יש לכם שאלה? אתם שואלים, המומחים עונים!

שאלה: אני עורך דין מתחיל ואני מעריך כי בשנה הראשונה גובה ההכנסות השנתיות שלי יהיה נמוך. האם אני יכול להירשם ברשות המע"מ כעוסק פטור?

תשובה: לא. סעיף 13 לתקנות מס ערך מוסף קובע כי ישנם מספר בעלי מקצועות או עיסוקים שאינם יכולים להירשם כעוסק פטור גם אם מחזור עסקאותיהם נמוך מ-99,003 ש"ח בשנה). בין המקצועות:
אגרונום, אדריכל, מתורגמן, הנדסאי, חוקר פרטי, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, פסיכולוג, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, סוחר, מתווך רכב, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פיזיותרפיסט, וטרינר, רופא שיניים, נותן שירותים למופעים אומנותיים, כולל הנחייה ובניית תפאורה, בעל בית ספר לנהיגה, חברה הרשומה כדין, אגודה שיתופית ועוד.

 שאלה: מאיזה גיל מותר לפתוח עסק?

 תשובה: אפשר לפתוח עסק בכל גיל. אם בעל העסק הוא  מתחת לגיל שמונה עשרה יירשם העסק על שם ההורים וכשימלאו לו שמונה עשרה שנים, יועבר העסק על שמו.

 שאלה: אני עומדת לפתוח עסק פרטי, האם כדאי להפריד את חשבון העסק מחשבון הבית?

תשובה: בעיקרון, הפרדת החשבון העסקי מהחשבון המשפחתי הוא צעד נכון שיאפשר שקיפות טובה יותר באשר להתנהלות הכלכלית של העסק. לפני שאת מפרידה את העסק כדאי לך להתייעץ עם רואה חשבון האם ישנם היבטים מסוימים העלולים ליצור בעיתיות בהתאם לנתונים הספציפיים שלך.

שאלה: אני מורה למתמטיקה בבית ספר תיכון, אך במקביל אני רוצה לייבא מספר מוצרים מחו"ל לארץ ולמכור אותם כהכנסה נוספת. האם אני צריך להקים עסק בשביל זה?

תשובה: כדי שתוכל למכור ולהנפיק קבלות או חשבוניות כפי שמחייב החוק עליך לפתוח  תיק ברשויות המס, מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.

שאלה: האם אני חייב להעסיק רואה חשבון?

תשובה: החוק מחייב רק חברה בע"מ לנהל את ספרי החשבונות באמצעות רואה חשבון, אך כדאי לדעת כי להעסקה של רואה חשבונות יש יתרונות והטבות רבות גם לבעלי עסקים במעמד של עוסק פטור או עוסק מורשה.
 רואה חשבון מעניק לעוסק "ראש שקט" ומפנה לו זמן שאותו הוא יכול להשקיע בקידום העסק. הוא ידע לתת לבעל העסק עצות ופתרונות, במסגרת החוק, שיסייעו לו לחסוך במס, למנוע אי סדרים בעסק, ידריך אותו איך לעמוד בהוראות החוק, יעניק לו ייעוץ כלכלי ובמקרה הצורך הוא יוכל להשיג הארכה מטעם רשויות המס למועד הגשת הדו"חות וימנע את הסיכונים של הטלת קנסות וסנקציות נוספות. 

 לסיכום, החלטה על הקמת עסק היא החלטה לא פשוטה, החלטה שאתה מגיעה גם עבודה קשה, התנהלות בירוקראטית, סיכון כלכלי וצורך בהבנה בתחומים רבים נוספים.
 הבשורה הטובה היא שאתם לא לבד, אנחנו במשרד רואי החשבון "רונן עזר ושות'" צברנו ידע וניסיון רב במשך חמש עשרה שנים של עיסוק בתחום, עזרנו למאות בעלי עסקים, נשמח לעזור גם לכם!