חברה בע"מ היא ארגון בעל ישות משפטית המוקם במטרה לאגד אנשים למען מטרה משותפת, לרוב לשם הפקת רווחים כספיים.

רוב החברות מאוגדות בדרך שבה בעלי החברה נהנים מאחריות מוגבלת, כלומר חברות בע"מ.

הרעיון של חברה בע"מ הוא שהחברה היא גוף משפטי נפרד מבעליו.
בעלי החברה הם בדרך כלל בעלי המניות ויש להם חובות וזכויות, הזכות העיקרית היא הזכות להשתתף ברווחי החברה.
כאשר לגורם כלשהו יש תביעות כלכליות נגד החברה, הוא אינו יכול לתבוע את בעלי המניות לשם תשלום החובות, אלא רק את החברה.

עוסק מורשה הוא עוסק עצמאי שמחזור עסקאותיו השנתי גבוה מהתקרה הנקובה בחוק לעוסק פטור או שעיסוקו באחד המקצועות החופשיים המפורטים בחוק מע"מ (עורכי דין, רואי חשבון וכד').

עוסק מורשה הוא מעמד בפני רשות מס ערך מוסף ואחת מצורות הרישום המרכזיות לעוסקים עצמאיים ובעלי עסקים קטנים ובינוניים בישראל.

בניגוד לבעלי חברה, עוסק מורשה הוא הישות המשפטית והוא מחויב לעמוד מאחורי ההתחייבות הכספיות של העסק. רמת הסיכון המונחת על כתפיו של העוסק המורשה היא גבוהה.

לאחר שהבנו את ההגדרות נמנה את היתרונות והחסרונות של פתיחת חברה בע"מ.

יתרונות:

1.שימוש ברווחי העסק:
את רווחי העסק בחברה ניתן למשוך בתור שכר או להשקיע אותם במסגרת החברה.
כמו כן, ניתן להתמקד בעיקר בהשקעת הרווחים לצורך פיתוח העסק, למשל רכישת ציוד ומלאי, הגדלת אשראי ללקוחות וכד'.

2.תכנוני מס:
תכנוני המס מסייעים לעסק להתנהל בצורה חכמה ולהפחית את תשלומי המיסים בצורה חוקית כמובן. אפשרויות תכנוני המס הן רבות ומגוונות יותר כאשר מדובר בחברה בע"מ.

3.מחזור המכירות:
ככל שמחזור המכירות גדול יותר יש הצדקה גדולה יותר את לפתוח חברה בע"מ. 

4.היבט משפטי:
חברה בע"מ נותנת לבעליה הגנה משפטית מכיוון שהחברה היא ישות נפרדת ולכן התביעות הן נגד החברה ולא נגד בעליה. אך שימו לב שאין מדובר בהפרדה מוחלטת, בנסיבות מסוימות בעלי המניות עשויים להיות אחראיים לחובות החברה והנזק הכספי ייגרר גם לבעלי המניות.

5.מיתוג:
חברה בע"מ יוצרת רושם הרבה יותר רציני ומכובד לעומת עוסק מורשה, כפי שעוסק מורשה יוצר רושם מקצועי לעומת עוסק פטור.

6.גיוס משקיעים:
חברה בע"מ יכולה למכור מניות, כלומר חלקים מהחברה, דבר המקל על הכנסת שותפים לעסק וגיוס הון.

חסרונות:

1.מורכבות תהליך פתיחת החברה: 
כדי לפעול כעוסק מורשה יש להירשם במשרדי מע"מ ובמשרדי מס הכנסה הקרובים למקום מגוריך.
פתיחת חברה הוא הליך הרבה יותר מורכב שמצריך סיוע של עורך דין.
יש לפנות לרשם החברות, להציג תקנון והצהרת דירקטורים, לבחור שם לחברה ולשלם אגרת רישום.
רשם החברות אינו חייב לאשר את הקמת החברה, במקרים מסוימים, בהתאם לשיקול דעתו, רשאי רשם החברות לדחות את הבקשה להקמת חברה.

2.עלויות גבוהות יותר:
ניהול עסק באמצעות הקמת חברה בע"מ יקר יותר מאשר ניהול עסק במעמד של עוסק מורשה.

א.בעת רישום החברה ברשם החברות על החברה לשלם אגרת רישום חד פעמית (בגובה של מעל אלפיים ש"ח) ובכל שנה לשלם אגרה שנתית לרשם החברות בעלות של מעל אלף מאה ש"ח.

ב.הנהלת החשבונות של חברה יקרה יותר מאשר הנהלת החשבונות של עוסק מורשה.

ג.החוק קובע כי על הדו"חות של החברה לרשויות המס חייב לחתום רואה חשבון מוסמך ואילו עוסק מורשה יכול להגיש את דוחות המס בחתימתו בלבד ולחסוך את שכר הטרחה היקר של רואה החשבון. 

לסיכום, עליכם להכיר היטב את אופי העסק שלכם, את היתרונות והחסרונות של כל סטטוס, עצמאי או חברה, את האפשרויות לצמיחה כלכלית ואת הקשיים והסיכונים כדי לקבל את ההחלטה הנכונה.