תזרים מזומנים זהו דוח המשקף את תנועת כל המזומנים של העסק.

ניהול תזרים מזומנים הוא ניהול הפער בין הכסף אותו עסק אמור לקבל מלקוחותיו, לבין הכסף אותו הוא חייב לשלם לספקיו.

חשוב להדגיש כי המזומנים הם המשאב העיקרי לניהול התקין של העסק.
מחסור במזומנים עלול לפגוע בתפעול השוטף של העסק ולאי יכולת לעמוד בתשלומים.
למעשה, התזרים משקף את הנזילות של העסק. 

לעיתים העסק רווחי, אך עדיין מתקשה לעמוד בהתחייבויותיו. 
מצב כזה עשוי לקרות בעיקר בגלל חוסר התאמה בין מועד קבלת התקבולים למועד פרעון התשלומים. 

ניהול תזרים מזומנים נכון מאפשר לתכנן באופן יעיל את התנועות הכספיות בעסק ולהיערך מראש, בין אם על ידי בקשה לדחיית תשלומים לספקים, בין אם על ידי בקשה להקדמת תקבולים מלקוחות ובין אם על ידי לקיחת הלוואה מהבנק.

להלן מספר המלצות לניהול נכון של תזרים המזומנים:

תכנון
אסוף את כל המידע הרלוונטי כגון:
תחזית ביצועי העסק בטווח הקרוב והרחוק המפרטת את כלל התשלומים והתקבולים הצפויים במשך התקופה בהתאם למועדים בהם היא עשויה להתרחש.
כמו כן, בדוק את תנאי התשלום של הלקוחות, את תנאי התשלום לספקים, את תחזית המכירות וכד'.

מעקב
דע תמיד מה יתרת המזומנים הנוכחית בחשבון הבנק שלך. 
בדוק האם התקבולים שהיו צפויים להתקבל התקבלו בפועל.
עקוב תמיד אחר הכסף בחשבון הבנק שלך, זה יסייע לך להיות מודע לבעיות בזמן אמת וכך תוכל לעשות משהו בנדון לפני שיהיה מאוחר מדי.

רזרבות
תדאג להישאר נזיל ואף השאר רזרבות לניצול הזדמנויות ופתרון בעיות. 
עשה כל שביכולתך כדי לא להישאר בלי מזומנים. נהל את התזרים בקפידה.
ללא מזומנים העסק לא יכול להתקיים. 

תזרים המזומנים של העסק הוא אחד המרכיבים העיקריים בניהול העסק.
ניהול נכון שלו יכול להוביל לצמיחה, אך ניהול לקוי שלו יכול להוביל גם עסק רווחי לחדלות פירעון.