פתיחת חברה בע"מ – כל ההליכים, כל המסמכים וכל היתרונות שכדאי להכיר

חברה בע"מ זו צורת התאגדות של אנשים למען מטרה משותפת, בדרך כלל לעשיית רווחים. רעיון החברה הוא רעיון קדום שנוצר במטרה לעודד אנשים לבנות עסקים בדרך של הפחתת סיכונים. 

בעוד שכל עצמאי חשוף באופן אישי לסיכונים הכלכליים של העסק, החברה היא ישות משפטית נפרדת ממנהליה ומבעלי המניות שלה. כאשר למישהו יש טענות

כלפי החברה או שהחברה חייבת לו כסף, הוא לא יוכל לבוא בטענות כלפי מנהלי החברה, אלא רק כלפי החברה עצמה.

לפתיחת חברה בע"מ יש גם יתרונות באשר לתשלומי המיסים שבהם חייב כל אזרח המייצר הכנסה בכל תחום.

רגע לפני שאתם פותחים חברה עליכם להכין את המסמכים המשפטיים הבאים:

הסכם מייסדים הוא הסכם המסדיר את כל הסוגיות העסקיות והמשפטיות בין השותפים, ההסכם מפרט את כל הזכויות והחובות של כל שותף בחברה, מונע חוסר ודאות באשר לדרך הניהול ולמשימות של החברה ומונע ויכוחים רבים עתידי.

בחירת שם לחברה – עליכם להחליט על שם החברה. בעת רישום החברה ברשם החברות יש להגיש שלוש שמות אלטרנטיביים למקרה שבו אחד השמות שבחרתם כבר נמצא בשימוש.

תקנון החברה הוא חוזה בכתב בין בעלי המניות בחברה, בינם לבין עצמם ובינם לבין החברה עצמה.

 התקנון צריך להכיל את שם החברה, את מטרת החברה, את הון המניות הרשום, כלל המניות של החברה, ואת הון המניות המוקצה לבעלי המניות הראשונים והגבלת האחריות של בעלי המניות. 

הסכם סודיות נועד למנוע העברה של מידע שיווקי או טכנולוגי בין בעלי המניות, בין העובדים, היועצים ועוד ולמנוע מאחד הגורמים לעשות שימוש במידע. ללא הסכם סודיות  יוכל כל גורם להעביר מידע לגורם שלישי וכמו כן יהיה קשה בעתיד לרשום פטנט על שם החברה.

פתיחת חברה – כל ההליכים מול הרשויות השונות

הצעד הראשון הוא רישום החברה ברשם החברות . כדי לרשום את החברה ברשם החברות יש למלא טופס לרישום חברה ולפרט את כתובת החברה, את הפרטים של בעלי המניות, את הון המניות הכללי ולפרט מי הם הדירקטורים בחברה. 

אל הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים: תקנון החברה, שם החברה, הצהרת דירקטורים והצהרת בעלי המניות. 

בעת הרישום נדרשת החברה לשלם אגרת רישום ובכל שנה עליה לשלם אגרה שנתית לרשם החברות.

את רישום החברה ברשם החברות רשאי לבצע רק עורך דין.

 הצעד השני – פתיחת חשבון בנק

יש לפנות לסניף הבנק שבו תרצו לפתוח את החשבון ולמלא מסמכים לפתיחת חשבון בנק לחברה. יש צורך להעביר לבנק את מסמכי ההתאגדות ופרוטוקולים שונים של החברה בהתאם לדרישת הבנק.

הצעד השלישי - פתיחת תיק במע"מ

 כדי לפתוח תיק במע"מ יש להגיע אל משרדי המע"מ האזוריים ולהצהיר על מחזור העסקאות הצפוי לשנה, לפרט מהו תחום הפעילות של החברה ואת תאריך התחלת הפעילות.

 בעת פתיחת התיק יש לצרף את המסמכים הבאים: 
טופס מספר 821 תעודת זהות של בעלי החברה.
טופס פרטי הבנק או צילום של המחאה מבוטלת. 
חוזה שכירות, במידה והפעילות מתנהלת בנכס שכור.
מסמך מאושר על ידי עורך דין של תקנון החברה כפי שהוגש לרשם החברות.
ממסמך מאושר על ידי עורך דין של פרוטוקול מינוי המנהלים ופרוטוקול זכויות החתימה בחברה.


 הצעד הרביעי – מס הכנסה

על בעלי החברה מוטלת האחריות להודיע לפקיד השומה על פתיחת העסק מיד בתחילת הפעילות העסקית.
בעת פתיחת התיק יש לצרף את האישורים הבאים:

טופס מס הכנסה מספר 4436.
תעודת זהות, כולל ספח, של בעלי השליטה בחברה.
מסמך מהבנק המאשר את פירטי חשבון הבנק או צילום של המחאה מבוטלת.
אם אתם מעסיקים עובדים עליכם למלא טופס 4436 המשמש לפתיחת תיק ניכויים במס ההכנסה.


הצעד הבא - הביטוח הלאומי

פתיחת תיק במס הכנסה, כולל פתיחת תיק ניכויים, גוררת אחריה באופן אוטומטי פתיחת תיק בביטוח הלאומי. אין צורך לפנות באופן מיוחד לביטוח הלאומי.

למה כדאי לכם לפתוח חברה בע"מ?

חברה בע"מ תספק לכם הגנה במקרים של קשיים כספיים בעתיד. במקרה ובו העסק ייקלע לקשיים, בעלי המניות לא יידרשו לשאת באופן אישי את חובות החברה מאחר והחברה מוגדרת כישות משפטית נפרדת.

 לפתיחת חברה ביטוי גם בתשלומי המס. גובה המיסוי על החברה נמוך יותר מאשר גובה המיסוי המוטל על העוסק המורשה.

בניגוד לעצמאים אשר חייבים לשלם מס הכנסה וביטוח לאומי בהתאם לגובה הכנסות ולדרגות המס, תכנון המיסוי של החברה מאפשרת למנהלי החברה למשוך משכורת בגובה מסוים, לשלם מס וביטוח לאומי רק על המשכורת ולא על רווחי החברה.

 בעוד שהעוסק המורשה חייב לשלם מס על כל הכנסותיו, בעלי החברה ישלמו מס רק על המשכורת שאותה הם מושכים ואת יתרת הרווחים הם יוכלו להשקיע בחברה. כך תוכל החברה ליהנות מתזרים מזומנים גבוה שאותו היא תוכל להשקיע בצמיחת החברה.

 שיעור המס המוטל על עוסק עצמאי עלול להגיע עד לגובה של חמישים אחוז מס ואילו שיעור המס המוטל על החברה נמוך בהרבה, רק עשרים וחמישה אחוז.

אם ירצו בעלי החברה למשוך הון נוסף מהחברה הם יוכלו למשוך אותו באמצעות דיבידנדים ולשלם עליהם עשרים וחמישה אחוז מס. אם יחליטו בעלי החברה להשאיר את יתרת הכסף בחברה, הם יהיו פטורים מתשלומי מס על הכסף הנותר.

ניהול עסק של חברה מחייב חתימה של רואה חשבון על דו"חות החברה.

 הנהלת החשבונות של החברה יקרה יותר מאשר הנהלת החשבונות של עוסק מורשה. החוק מחייב את החברות לנהל הנהלת חשבונות בדרך של הנהלת חשבונות כפולה, שיטה המבוססת על רישום כפול של כל פעולה, באופן שבו חשבון אחד מחויב והחשבון השני מזוכה. הנהלת חשבונות בשיטת הרישום הכפול יקרה בהרבה משיטות אחרות של הנהלת חשבונות.

 לסיכום, משרד רואי החשבון "רונן עזר ושות'" צבר ניסיון רב בהקמת חברה בע"מ ובייצוגה באופן שוטף מול רשויות המס השונות. בכל שאלה או בעיה, אתם יכולים לפנות אלינו, נשמח לעזור.